کلیپ جلسه هم اندیشی فعالان بازی و ارائه کنندگان رویداد خراسان رضوی

کلیپ جلسه هم اندیشی فعالان بازی و ارائه کنندگان رویداد خراسان رضوی

🎥کلیپ جلسه هم اندیشی فعالان بازی و ارائه کنندگان رویداد خراسان رضوی 🔻راهکار تشکیل هسته

رویداد روایت بازی استان یزد

رویداد روایت بازی استان یزد

رویداد روایت بازی استان یزد با حضور بیش از ۳۰۰‌ نفر از معلمان مربیان والدین

رویداد روایت بازی استان یزد

رویداد روایت بازی استان یزد

                             

اولین جلسه فعالان بازی استان یزد

اولین جلسه فعالان بازی استان یزد

اولین جلسه فعالان بازی استان یزد با هدف هم افزایی و هم اندیشی پیرامون برگزاری