20230920_143343

بازی‌وارسازی در ایران و جهان

 

کارگاه آموزشی مبانی و اصول بازی‌وارسازی در ایران و جهان
 • ارائه بحث تخصصی توسط آقای رضاصمدی
 • سرفصل ها
  _بازی‌سازی برای نسل های مختلف
  _جذابیت های جهان واقعی و جهان غیرواقعی
  _عصر اطلاعات و عصر مفهومی
  _معجزه داستان در بازی وارسازی
  _بازی سازی و بازی وارسازی
  _اهمیت بازی در تعلیم و تربیت
  _مراحل و چگونگی بازی وارسازی

 

رویداد آموزشی و بیان تجربیات فعالان بازی خراسان رضوی 26 تیرماه 1402