نباید سرگرمی جای تفریح را بگیرد

سید محمد نوروزیان، در رشته مدیریت آموزشی دکترا گرفته و در حال حاضر محقق حوزه

mollahosseini 16 اسفند 1401
0

نقش فضاهای طبیعی شهری در پرورش کودک

 چکیده مقاله بررسی رویکرد سبز در زمین های بازی بر دستاوردهای کودکان فرزانه آزادی،کارشناس ارشد

mollahosseini 13 دی 1401
0

بازی و بازسازی پیوندهای ایمانی

  واحد پژوهش خانه همبازی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب در نگاه جامعه شناختی دو

mollahosseini 13 دی 1401
0

بررسی طرح اتاق اسباب بازی آموزش و پرورش

اعظم محمدزاده ، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دبیر کارگروه بازی و تربیت پژوهشکده مطالعات

mollahosseini 13 دی 1401
0

بجای نشست، برخاست برگزار کنیم

  مریم علی بابایی خبرنگار صنایع فرهنگی  خبرگزاری مهر نقد کوتاهی درباره  ششمین جشنواره اسباب

mollahosseini 13 دی 1401
0

مسئله، «پیوست فرهنگی» نبود، «مدیریت پیوست فرهنگی» بود

بررسی فراز و فرود تجربة عروسک ایرانی «دارا» و «سارا» در گفت‌وگو با طراح آن؛

mollahosseini 13 دی 1401
0