دستش ده

دستش دِه

دستش دِه ارسالی از: خانم ارضی، خراسان رضوی، مشهد وسایل: توپ شرح بازی: این بازی همان ...

شکار مدادها

شکار مدادها

شرح بازی: بازیکنان باید ایستگاه به ایستگاه، مدادهای روی میز را بردارند و آن‌هارا به شیوه‌ای ...

پاهای چسبنده

پاهای چسبنده

شرح بازی: روی پای بازیکنان چسب پهن بچسبانید و برای هر کدام تعدادی توپ با رنگ متفاوت روی زمین ب ...

هپ

هپ

ارسالی از: خانم سمیه رضایی، دبستان کاج، پاکدشت، تهران شرح بازی: در این بازی افراد شروع به ش ...

فوت قدرتی

فوت قدرتی

ارسالی از: خانم سهیلا رضایی، معلم پایه سوم دبستان، ساری وسایل: میز،توپ کوچک ، لیوان یکبار ...

مجسمه

مجسمه

مجسمه شرح بازی: بازیکنان چهره و اعضای بدنشان را به حالت‌های مختلف درمی‌آورند. همین که اوستا ف ...