معرفی جایگاه و ضرورت بازی و معرفی گروه بابازی توسط آقای حسن سلطانی

گروه کودکان اربعین؛ ایده های ترویجی بازی
30 شهریور 1400
اتاق فرار هلاکستان؛ جناب آقای غیاثی و زوار
30 شهریور 1400
در این پست به مشاهده معرفی جایگاه و ضرورت بازی و معرفی گروه بابازی توسط جناب آقای حسن سلطانی مدیریت مجموعه بابازی کلاب خواهید نشست. این فیلم از نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی روایت بازی استخراج شده است. با افتخار در این ۱۹ دقیقه میزبان شما خواهیم بود.