کارگاه پرسش و پاسخ باشگاه نوآوران تفریح و نشاط

تجربه تیم عمو جعفری و آقا برکت حجت الاسلام جعفری
5 مهر 1399
نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط
5 مهر 1399

پخش پایانی نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به پرسش و پاسخ مخاطبین برنامه در این خصوص اختصاص یافت.