مقاله جایگاه بازی در کتابخانه ها؛ با رویکرد معرفی روز جهانی بازی در کتابخانه

خیابانی امن برای بازی کودکان
1 آذر 1400

به مناسبت روز جهانی بازی در کتابخانه

کتابخانه ها مکانی برای اشتراک گذاری فرهنگ و اطلاعات هستند. بازی ها به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ در جامعه هستند که معمولا افراد آن را بصورت دسته جمعی تجربه می کنند. بازی ها موجب پرورش ذهن، افزایش مهارت های مهم زندگی از جمله اجتماعی شدن و سواد سیستمی می شوند.
قدمت بازی ها به اندازه تاریخ فرهنگ بشری است. بازی ها از هرنوعی که باشند بخشی از فرهنگ را تشکیل می دهند و هر روزه بر اهمیت آنها در جامعه افزوده می شود. روز بازی درکتابخانه رویدادی جهانی است که هرساله در ماه نوامبر برگزار میشود. همه انواع کتابخانه ها در سراسر دنیا به صورت مستقل می توانند در این رویداد شرکت کنند. بازیهای رومیزی، ویدیوئی و شبیه سازی شده از جمله بازی هایی هستند که کتابخانه ها در روز بازی اجرا می کنند. انجمن کتابداری آمریکا، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استرالیا و موسسه نوردیک ،حامیان اصلی برگزاری این رویداد جهانی هستند. از این سو، مقاله حاضر با هدف معرفی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به عنوان مکانی که دارای پتانسیل فراوان برای برگزاری روز بازی در جامعه است، قصد دارد با معرفی روز جهانی بازی در کتابخانه، روشهای جدیدی که کتابخانه ها در ارتقای فرهنگ بازی و آموزش در پیش گرفته اند را مطالعه کند.
در این مقاله بعد از مقدمه و بیان مساله به سرفصل های موضوعی زیر پرداخته می شود :

*انواع بازی ها
*انواع تجربه های بازی
*بازی در انواع کتابخانه ها
*معرفی روز جهانی بازی در کتابخانه
*برگزاری روز بازی در کتابخانه
*کتابداران و روز بازی

 

دانلود مقاله جایگاه بازی در کتابخانه ها با رویکرد معرفی روز جهانی بازی در کتابخانه