فراخوان شناسایی فعالان بازی محور

جهت ثبت نام در فراخوان ملی شناسایی فعالان بازی از طریق لینک زیر اقدام نمایید و فرم ثبت مشخصات را تکمیل نمایید.