فراخوان جایزه بازی ماه

انتخاب و معرفی بازی‌های ارسالی برتر ماه و تقدیر از برگزیدگان

ویژه معلمان و مربیان

شرایط عمومی ارسال بازی:

جوایز ماهانه:

⌛️مهلت ثبت نام: ۲۰ اردیبهشت ماه

نحوه ارسال ویدئو:

نام و نام خانوادگی، شماره همراه، نام استان و شهر یا روستا، همراه ویدئو به

یا @babazi_adminآیدی

شماره ۰۹۰۱۰۳۲۸۳۰۴ در ایتا ارسال شود.