"آنجایی که احساس میکنید دستگاه های مرکزی فکری و فرهنگی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید" (۱) یکی از مسئله های محوری که مساجد، کانون های فرهنگی، مدارس و... به عنوان هسته های فکری و فرهنگی محله می توانند به آن ورود کنند مسئله تفریح و نشاط است. در این حوزه از یک طرف الگوی بومی متناسب با هویت ایرانی اسلامی ارائه نکرده ایم و از طرفی امکانات تفریحی به دلیل غلبه نگاه سود محور مجریان بر نگاه تربیتی ، عادلانه توزیع نشده است. ما معتقدیم در این مسئله هسته ها علاوه بر نقش فکری، می توانند با پای کار آوردن امکانات و زیرساخت های محلی در اختیار، پاتوق های تفریحی ارزان، دردسترس و با هویت بومی در محله ها ایجاد کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. مقام معظم رهبری
بازی و تفریح، نیاز طبیعی و فطری انسان هاست که باید به درستی به آن پاسخ داده شود. مهمترین ویژگی بازی، تعاملی بودن آن است. بازیکن ها در بازی بر خلاف سایر عرصه ها، صرفا تماشاگر نیستند بلکه به عنوان یک کنش گر فعال، مرتبا با فکر و تصمیم و اقدام روبه رویند. همین ویژگی بازی باعث شده که کشورهای مختلف دنیا از بازی به عنوان‌ یک بستر برای تثبیت ارزش های فرهنگی خودشان در شهربازی ها بهره ببرند. در مجموع بازی اگر در خدمت هسته های محلی بیاید هم می تواند ابزاری برای معرفی قهرمانان ملی باشد و هم عامل جذب مخاطب عمومی و هم باعث نشاط و شادابی مردم می شود.
یکی از شاخصه های محله پویا، زنده و منسجم، فعالیت‌ها و برنامه های مشترک است که ساکنین محله پیرامون آن برنامه دور هم جمع می شوند. در قدیم بازی هاي بومی و محلی داخل کوچه و یا حیاط ها، همین کارکرد را دنبال می کردند و تاثیر خوبی داشتند اما متاسفانه با گذشت زمان و با تغییر سبک زندگی، بازی کارکرد اجتماعی خودش را از دست داد و صرفا به وسیله سرگرمی فردی و روشی برای درمان اختلالات تبدیل شد. به نظر می رسد یکی از راه های تقویت انسجام اجتماعی و روابط همسایگی و ایجاد احساس تعلق به محله، راه اندازی "هسته های بازی محور در محلات" است.
اینفوگرافیک ۸ گام برای رسیدن به یک هسته مردمی بازی محور
اینفوگرافیک خدمات متقابل بابازی و هسته های بازی محور محلات

آموزش و معرفی بازی

روایت بازی

منتخب عکس

آخرین رویدادها