جشنواره بازی های خانوادگی هم بازی همشهری

ظرفیت اتاق فکر در حوزه تعلیم و تربیت؛ گفتگو با مسعود حسنلو
27 اسفند 1399
بجای نشست، ” برخاست” برگزار کنیم؛ گفتگو با سرکار خانم مریم علی بابایی
27 اسفند 1399

وقتی به مقوله ی تفریح به ویژه در کلان شهر ها نگاه می کنیم، اغلب به عنوان یک برنامه پرهزینه به نظر می رسد و از طرفی بسیاری از سازمان های فرهنگی در ساده سازی تفریح برای خانواده ها موفق نبوده اند.
اما آقای سید ابراهیم حسینی در سال ۹۵ در اقدامی نو به سمت طراحی و اجرای برنامه های تفریحی بازی محور، ساده و خانوادگی در بوستان ها و پارک های شهر رفته است. این برنامه با عنوان جشنواره هم بازی هم شهری در پارک های مناطق مختلف شهر با حمایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اجرا شده است. سید ابراهیم حسینی، دبیر جشنواره همبازی همشهری درباره انتخاب بازی به عنوان محور این برنامه تفریحی می گوید : « تصمیم داشتم در حوزه تفریح برنامه ای اجرا کنم اما کار کردن در این حوزه خیلی سخت بود، چرا که ما یک تعریف جامع دینی از این مقوله نداریم. بنابراین شروع به جست و جو در منابع دینی کردم، هر چه احادیث را بررسی می کردم بیشتر به کلیدواژه بازی می رسیدم و در جنبه علمی، به مباحثی از قبیل بازی های درمانی و انرژی‌زا و اینکه بازی سن و سال ندارد، برمی خوردم. در مشورت هایم دیدار هایی با آیت الله حائری شیرازی داشتم. ایشان نگاهی خاص و متفاوت به مقوله تفریح داشتند و تاکید می کردند که به تفریح و موضوع هیجانات بپردازیم.»

جشنواره هم بازی همشهری در تیر و مرداد سال ۹۵ پذیرای خانواده های اصفهانی بوده و هر شب به حدود ۱۰۰۰ نفر خدمات بازی شامل ۴۰بازی در مقیاس بزرگ، ۲۰ بازی بدون ابزار و ۲۰ بازی بومی محلی ارائه و کرده است.

آقای حسینی درباره اهداف اصلی این رویداد می گوید : « در جشنواره، خانواده برای ما موضوعیت داشت، اینکه خانواده ببیند که می شود با کمترین هزینه، شادی و نشاط را تجربه کرد. بازی ها را طوری طراحی کرده بودیم که اعضای خانواده کنار هم بازی کنند و در بخش دیگر نیز بتوانند با شرکت در بازی های گروهی و انفرادی با هم سن و سال های خود به رقابت بپردازند. یکی از اهداف اصلی ما صمیمیت و ارتباط بیشتر بین اعضای خانواده بود که با کمک مشاورین و روان شناسان حاضر در جشنواره، نتیجه بخش بودن این بازی ها برای ما اثبات شد.»