تجربه تیم عمو جعفری و آقا برکت حجت الاسلام جعفری

تجربه اردویی پدر و پسری در شهرستان گناباد هادی نعمتیان
5 مهر 1399
کارگاه پرسش و پاسخ باشگاه نوآوران تفریح و نشاط
5 مهر 1399

حجت الاسلام جعفری در نشست تخصصی باشگاه نوآوران تفریح و نشاط که به همت باشگاه نوآوران تفریح و نشاط نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در شهر مشهد مقدس برگزار گردید به ارائه تجربه تیم عمو جعفری و آقا برکت می پردازد.